Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Svet šole upravlja šolo, šteje 11 članov in ima mandat 4 leta.
Tudi v letošnjem letu načrtujemo najmanj 2 redni seji SVETA ŠOLE, na katerih bomo obravnavali, sklepali ali potrjevali (izjemoma tudi na dodatnih izrednih sejah):

 
  • letni delovni načrt šole za tekoče leto in njegovo uresničevanje v preteklem šolskem letu;
  • spremljali realizacijo finančnega plana šole;
  • obravnavali poročila o vzgojno-izobraževalnem delu med letom in predlagali različne ukrepe za izboljšanje pogojev dela in učinkovitosti;
  • odločali o morebitnih pritožbah delavcev in učencev, za katere je po Odloku… in drugih aktih zadolžen;
  • obravnavali in sklepali bomo o nadstandardnih programih in načinih financiranja;
  • obravnavali aktualno problematiko življenja in dela na šoli;
  • obravnavali predloge delegatov sveta staršev.

Predstavniki ustanovitelja:

Robert Fakin, Srečko Vogrin, Jožica Lovrec Purič.

Predstavniki staršev:

Ana Štifter, Gala Brzič Pavlovski, Jaka Šoba.

Predstavniki šole:

Dunja Žugelj (predsednica Sveta zavoda), Svetlana Bogatinov, Josephine Mair, Mojka Mehora Lavrič, Janez Žgajnar.

 

 

(Visited 1.660 times, 1 visits today)
Dostopnost