Skoči na glavno vsebino

Predmeti

Spodaj najdete opise predmetov, kriterijev ocenjevanj, standarde znanja in druge informacije o delu pri pouku.

 

RAZREDNA STOPNJA

1. razred 2. razred
3. razred 4. razred
5. razred Angleščina 2., 3., 4. in 5. razred

 

PREDMETNA STOPNJA

Slovenščina Gospodinjstvo
Matematika Likovna umetnost
Angleščina Tehnika in tehnologija
Italijanščina Glasbena umetnost
Fizika Biologija
Kemija Naravoslovje
Geografija Šport
Zgodovina Domovinska in državljanska kultura ter etika

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Nadja Janko Likovno snovanje I, II, III
Tanja Sambolec Retorika
Dejan Bogdanov Urejanje besedil, Multimedija
Smiljana Steinbacher  Glasbeni projekt
Claudia Črnac Docu Šport za zdravje
Dunja Žugelj, Claudia Črnac Docu Izbrani šport: odbojka
Dunja Žugelj Šport za sprostitev

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 1., 4., 5. IN 6. RAZREDU

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami. V šolskem letu 2023/24 bomo izvajali sledeče neobvezne izbirne predmete:

1. razred

4. razred

    •  

5. razred

6. razred

Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen. Izbirni predmeti so enourni, izjema je tuj jezik, ki se poučuje v obsegu 2 uri tedensko.

 

 

(Visited 2.464 times, 1 visits today)
Dostopnost