Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

V letu 2007 je Svet zavoda OŠ Cirila Kosmača Piran ustanovil šolski sklad.

Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka,  pripravljenost pomagati drugim in zavzemanje za to, da se vsem učencem naše šole omogoči dostopnost do dejavnosti in programov na šoli.

Sklad upravlja sedemčlanski odbor, trije so predstavniki šole, štiri pa izvoli svet staršev.

Šolski sklad se v največji meri financira iz prostovoljnih prispevkov in donacij. Finančno poslovanje šolskega sklada se vodi preko transakcijskega računa šole na posebnem kontu.

Naprošamo vas, da nam s prostovoljnimi prispevki pomagate uresničevati poslanstvo šolskega sklada.

Sredstva lahko nakažete na TRR šole SI56 0129 0603 0674 529 – namen ŠOLSKI SKLAD.

 

(Visited 1.048 times, 1 visits today)
Dostopnost