Karierna orientacija

Za poklicno orientacijo skrbi šolska svetovalna delavka.

Program je namenjen učencem 8. in 9. razreda.

Ob zaključku osnovne šole so učenci pred pomembno odločitvijo – izbrati svojo nadaljnjo šolsko in poklicno pot. Namen programa je pomagati učencem pri spoznavanju sebe, svojih sposobnosti, spretnosti in interesov pri iskanju ustreznih informacij o srednjih šolah, poklicih, vpisnih pogojih in vsem, kar potrebujejo za pravilno odločitev.


VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2020-2021


VSEBINE

8. in 9. razred:

  • informiranje učencev o poteku poklicnega usmerjanja
  • izvedba predavanja za starše o poklicni orientaciji
  • sodelovanje s srednjimi šolami: dan odprtih vrat, informativi dnevi, delavnice…
  • sodelovanje z društvi, zavodi s področja poklicnega svetovanja

9. razred:

  • izvedba ankete Vprašalnik o poklicni poti in Hollandovega testa interesov
  • vodenje individualnih razgovorov z učenci in starši glede ustrezne izbire srednješolskega programa
  • izvedba timskega sestanka z razredniki devetega razreda, s poklicno svetovalko Zavoda RS za zaposlovanje ter obravnava namer devetošolcev in evidentiranje učencev, ki kandidirajo za Zoisovo štipendijo
  • informiranje učencev o štipendijah
  • pomoč učencem pri izpolnjevanju prijav za vpis v srednje šole
  • obveščanje učencev o omejitvah vpisa v srednje šole

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)


Vprašalnik o poklicni poti (eVPP)

Vprašalnik je namenjen učencem 9. razreda, ki ga rešujejo na osnovi prejete enkratne šifre in gesla. Za povezavo na e-vprašalnik kliknite tukaj.


Moja izbira – spletni servis za poklicno izobraževanje


eSvetovanje ZRSZ


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Računalniški program za pomoč pri poklicni orientaciji Kam in kako


Filternet – uporabne informacije za mlade

 
mizs
Javni_skladi
FN_za_partnerje
logo_mojaizibra
logo-esvetovanje
(Visited 114 times, 1 visits today)
Dostopnost