Skoči na glavno vsebino

Šolski prostor

Za šolski prostor se šteje objekt šole in vse površine, ki sodijo v šolski prostor in jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalni proces ter nadzoruje.

V šolski prostor Osnovne Šole Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piram sodijo:

  • objekt šole,
  • glavni vhod,
  • dvorišče,
  • parkirišče,
  • zunanje stopnišče z zelenicami.

 

V šolski prostor Podružnične šole Portorož, Sončna pot 20/b, 6320 Portorož, sodijo:

  • objekt šole,
  • dvorišče,
  • šolsko igrišče.

 

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola lahko nadzoruje, in sicer:

  • objekt Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, Oljčna ulica 24, 6330 Piran in pripadajoče funkcionalno zemljišče (dvorišče s parkiriščem in glavni vhod, športno dvorišče, zunanje stopnišče z zelenicami)
  • objekt Podružnične šole Portorož, Sončna pot 20/b, 6320 Portorož in pripadajoče funkcionalno zemljišče (dvorišče, igrišče).
(Visited 38 times, 1 visits today)
Dostopnost