Šolska tekmovanja

Seznam tekmovanj:

Vrsta tekmovanj Mentor/ica, koordinator/ica Razredi Udeleženci Datum tekmovanja
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Zorica Matović
6. – 9. r. in razredniki od 4. do 5. r.
4. – 9. razred zainteresirani učenci ? šolsko;
? regijsko;
? državno
Mehurčki (1. triada) Katarina Petrič 1. – 3. r. zainteresirani učenci marec 2022 šolsko
Naravoslovje KRESNIČKA Asta Vrkič 1. – 7. r. zainteresirani učenci ? šolsko
Tekmovanje iz MAT – Kenguru Aktiv MAT in učiteljice razredne stopnje 1. – 9. razred zainteresirani učenci

17. 3. 2022 šolsko;

23. 4. 2022 državno

Tekmovanje iz ZGO Dejvid Balek 8. – 9. razred zainteresirani učenci

7. 12. 2021 šolsko;

10. 3. 2022 državno

Tekmovanje iz TJA Nataša Kozlovič 8. – 9. razred zainteresirani učenci

11. 11. 2021 šolsko;

16. 3. 2022 državno

Tekmovanje iz FIZ – Stefanova priznanja Martin Bobič/Lucija Uršič 8. – 9. razred zainteresirani učenci

2. 2. 2022 šolsko;

14. 4. 2022 regijsko;

21. 5. 2022 državno

Tekmovanje iz GEO Andreja Fabbro 6. – 9. razred zainteresirani učenci

16. 11. 2021 šolsko;

2. 4. 2022 državno

Tekmovanje iz KEM – Preglovo priznanje Izabel Jurman/Urška Žvab 8. – 9. razred zainteresirani učenci

? šolsko;

? državno

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Izabel Jurman/Urška Žvab 8. – 9. razred zainteresirani učenci

? šolsko;

? državno

Tekmovanje iz ITD Nina Šegš 9. razred zainteresirani učenci ?
Razvedrilna MAT Lucija Uršič, razredniki 1. – 5. r. 1. – 9. razred zainteresirani učenci

1. 12. 2021 šolsko;

5. 2. 2022 državno

Tekmovanja – nogomet

NK Piran-Portorož

Dunja Žugelj

5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanja – košarka

KK-Portorož

Dunja Žugelj

5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanja – odbojka Dunja Žugelj 5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanje plavanje Mojca Švonja 4. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu

Atletika

Veslanje

Učitelji ŠPO

4. – 9. razred

6. – 9. razred

zainteresirani in določeni učenci po razpisu
CICI VESELA ŠOLA Lorena Lovrečič 1. – 4. razreda vsi učenci april 2022 šolsko
Tekmovanje rokomet Dunja Žugelj 5. – 9. razred zainteresirani učenci po razpisu
BOBER, računalniško tekmovanje

Aleksandra Murtić

Dejan Bogdanov

1. – 5. r.

6. – 9. r.

zainteresirani učenci

8. 11. 2021 šolsko;

22. 1. 2022 državno

(Visited 730 times, 1 visits today)
Dostopnost