Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja – NPZ).

Z dnem uveljavitve Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/13) je ob koncu drugega obdobja NPZ obvezen za vse učence. Učenci opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za vse učence obvezno. Osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda ter po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo NPZ.

Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole Cirila Kosmača Piran opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2023/2024 je likovna umetnost.

Podrobnejša navodila MIZŠ o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2023/2024:  

 

Leto  Mesec  Datum  Dejavnost 
2023  SEPTEMBER 

1. 9.,  

petek 

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja 
NOVEMBER 

30. 11.,  

četrtek 

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ  

2024 

 

MAJ 

7. 5.,  

torek 

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred 
 

9. 5., četrtek 

 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 
 

13. 5.,  

ponedeljek 

 

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

 

JUNIJ 

 

 

 

3. 6.,  

ponedeljek 

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu. 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

 

4. 6., torek 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

5. 6., sreda 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

7. 6., petek  

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

10. 6., ponedeljek 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

11. 6., torek 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

14. 6., petek 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda  

 

19.6., četrtek 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu. 

 

 

24. 6., ponedeljek 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 

 

 

Na spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/, najdete še primere preizkusov prejšnjih preverjanj znanj, ki so vam lahko v pomoč tudi pri učenju.

Podrobne informacije za učence in starše:

(Visited 1.259 times, 1 visits today)
Dostopnost