Skoči na glavno vsebino

ZADEVA: Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

 

Spoštovani starši oz. skrbniki!

 

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), izvajanje testiranja, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov.
Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021. 

  1. VSTOPANJE V ŠOLSKE PROSTORE

Starši in druge osebe starejše od 12 let, lahko vstopajo v šolo Ie, če izpolnjujejo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje).
Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil.
Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
a) osebam, ki so mlajše od 12 let,
b) osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
c) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo učenca v  1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Uporabnikom storitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. 

  1. SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Določila o samotestiranju učencev se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.
Učencu in dijaku pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni.
O poteku samotestiranja učencev vas bomo naknadno obvestili.

  1. UPORABA ZAŠČITNIH MASK
    Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
    Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,

d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,

e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,

f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

Prosimo, da učencem zagotovite kirurške maske ali maske tipa FFP2 od doma. 

  1. SODELOVANJE S STARŠI

Srečanja s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure, se do nadaljnjega izvajajo na daljavo (videokonferenčno oz. po telefonu).
Če je potreben osebni stik s starši, mora biti le-ta v naprej napovedan in določen (npr. pri SS, posameznem učitelju). Pogovora se lahko udeleži z upoštevanjem PCT (prebolevnost, cepljenost, testiran). Napovedan starš oz. drugi obiskovalec šole počaka pred glavnim vhodom do prihoda posameznika, s katerim je dogovorjen. 

 

 Barbara Sotošek Mrovlje, ravnateljica

 

 

(Visited 125 times, 1 visits today)
Dostopnost