Šolski ekovrt

                                     

Vodja: Izabel Jurman

Otroci danes bolj kot kadarkoli prej potrebujejo neposreden stik z zemljo, rastlinami in živalmi. Naš cilj je, da bi z vrtnarjenjem povečali učenčevo aktivnost v naravi, pozitivno doživljali naravo in lažje razumeli pomembnost narave in varstva okolja. Želimo, da bi otroci cenili lokalno pridelano hrano in razumeli pomen ekološkega vrtnarjenja.

Dejavnosti v šolskem letu 2020/2021:

  • Skrbeli bomo za urejeno okolico šole, vrt in spiralno gredico.
  • Organizirali bomo skrbništvo za šolski vrt (zelene straže).
  • Oblikovali bomo učne ure na prostem (učenje na prostem).
  • Izdelali bomo tablice za poimenovanje rastlin.
  • Nabrali bomo zelišča in jih uporabili pri izdelavi kozmetičnih (krem, mil, balzamov…) in farmacevtskih sredstev (sirupi, zeliščni bomboni) ter v kulinariki (zeliščna olja, namazi…).
  • Skrbeli bomo za ločeno zbiranje odpadkov.


(Visited 436 times, 1 visits today)
Dostopnost